4 grudnia 2019 podczas konferencji prasowej opublikowano raport końcowy projektu "Efektywny i Innowacyjny System Szkolenia oraz rozwoju zawodowego maszynistów". Autorami raportu jest 7 organizacji branżowych...

Raport „Innowacyjny i efektywny system szkolenia oraz rozwoju zawodowego maszynistów" jest wynikiem trwającego ponad 12 miesięcy projektu. Stanowi on zarazem podsumowanie szerokiej współpracy zrealizowanej dzięki...

27 czerwca 2019 miała miejsce uroczysta kolacja z okazji X-lecia działalności Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych. Członkowie ZNPK, wraz z zaproszonymi gośćmi, mieli okazję spotkać się i porozmawiać w kameralnej atmosferze stworzonej przez warszawski Hotel Lord. Wśród zaproszonych Gości nie zabrakło przedstawicieli władz ZNPK z okresu zakładania działalności, przedstawicieli spółek z Grupy PKP, Urzędu Transportu Kolejowego, branżowych mediów oraz całego grona osób - Przyjaciół ZNPK.

27 czerwca 2019 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków ZNPK. Walne podjęło szereg uchwał, w tym m.in. zatwierdziło sprawozdania za 2018 rok, a także dokonalo wyboru...