Wszystkie wiadomości

Opinia ZNPK ws. Dokumentu Implementacyjnego

05.02.2014

Dokument Implementacyjny (DI) to spis projektów, które będą mogły być realizowane przy udziale środków unijnych w latach 2014-2020. ZNPK przesłał szereg uwag do projektu przygotowanego przez Ministerstwo. Z projektem Ministerstwa można zapoznać się tutaj, a z uwagami ZNPK - tutaj. przeczytaj więcej

List Otwarty ws Raportu NIK

03.01.2014

Prezes Zarządu ZNPK Wojciech Jurkiewicz wystosował List Otwarty do Pani Premier - Minister Infrastruktury i Rozwoju w związku z publikacją Raportu NIK dot. bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce. W Liście Prezes ZNPK podkreśla, iż Raport NIK wyraźnie wskazuje, iż główną przyczyną niskiego bezpieczeństwa jest zła jakość infrastruktury, czego nie rozwiąże wydłużanie w nieskończoność okresu potrzebnego do wyszkolenia maszynisty. Z pełną wersją Listu można zapoznać się tutaj. przeczytaj więcej

ZNPK wzywa do pilnego wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości ws stawek

05.06.2013

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu z dnia 30 maja 2013 roku w sprawie C-512/10 stwierdzającym uchybieniom Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie niezgodności z prawem unijnym szeregu polskich przepisów mających kluczowy wpływ na wysokość stawek dostępu, ZNPK oczekuje od Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pilnego wdrożenia postanowień przedmiotowego wyroku poprzez jak najszybsze dostosowanie polskich przepisów do wymagań unijnych. przeczytaj więcej

ZNPK przeciwko wzrostom stawek na 2014 rok

29.03.2013

ZNPK sprzeciwia się drastycznym wzrostom stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy 2013/2014. Wg wyliczeń przeprowadzonych przez ZNPK, realny wzrost wyniesie nie 3,7% (jak głosi PKP PLK), lecz co najmniej 10%. To niemal 7-krotnie więcej, niż wynosi planowana przez Narodowy Bank Polski inflacja bazowa na 2014 rok. ZNPK zaapelował do Prezesa UTK o niezatwierdzanie cennika PKP PLK wg projektu przesłanego w dniu 14 marca 2013. Całość stanowiska ZNPK można znaleźć tutaj. przeczytaj więcej

ZNPK o IV pakiecie kolejowym

04.03.2013

27 lutego 2013 roku podczas Seminarium poświęconego IV pakietowi kolejowemu Prezes ZNPK Rafał Milczarski wziął udział w panelu ekspertów poświęconemu funkcjom i umocowaniu zarządców infrastruktury kolejowej w świetle procedowanych zmian. przeczytaj więcej

List Otwarty przeciw likwidacji linii kolejowych

10.12.2012

Organizacje pracodawców, związki zawodowe oraz branżowi eksperci wystosowali List Otwarty do polskich i europejskich władz, w którym sprzeciwiają się planom likwidacji linii kolejowych w Polsce. List został opublikowany podczas konferencji prasowej, która odbyła się 7 grudnia 2012. Inicjatorem wspólnego, bezprecedensowego wystąpienia pracodawców i pracowników był Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych. List można przeczytać tutaj oraz tutaj (English version), natomiast prezentacja Zarządu ZNPK zawierająca mapę z wykazem linii do zamknięcia znajduje się tutaj oraz tutaj (English version). przeczytaj więcej

ZNPK opublikował Raport dot. wąskich gardeł

25.05.2012

Podczas śniadania prasowego, które odbyło się w dniu 21 maja 2012 r. , zaprezentowany został Raport z badań dotyczących wąskich gardeł na polskiej sieci kolejowej. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Prezes Zarządu ZNPK Rafał Milczarski oraz Członek Zarządu ZNPK Timothy Hollaway, a także dziennikarze zajmujący się tematyką transportową.

Raport można przeczytać tutaj. przeczytaj więcej

Propozycja ZNPK w sprawie metodologii stawek dostępu

03.11.2011

W dniu 26 października 2011, podczas piątego posiedzenia Zespołu ds Stawek przy Prezesie UTK, Prezes ZNPK Rafał Milczarski przedstawił całościową propozycję metodologii wyznaczania stawek dostępu. Przedstawiona propozycja uwzględnia postulaty zarówno przewoźników towarowych, jak i pasażerskich i rozwiązuje m.in. problemy zbyt wysokich teoretycznych prędkości technicznych (nieuwzględniających czasu hamowania i rozruchu, postojów technicznych z winy zarządcy, etc.), spadków opłacalności na krańcach przedziałów mas brutto czy przyznawania zbyt wysokiej kategorii natężenia liniom słabo obciążonym. Propozycję ZNPK można znaleźć tutaj. przeczytaj więcej

Analiza propozycji zmian w Cenniku na rozkład jazdy 2012/13

20.10.2011

Podczas dorocznego spotkania przewoźników kolejowych z zarządca narodowej infrastruktury kolejowej PKP PLK Prezes Zarządu ZNPK Rafał Milczarski odniósł się do nowej propozycji cennikowej, która miałaby obowiązywać od rozkładu jazdy 2012/13. Przedłożona przez zarządcę propozycja jest, w opinii ZNPK, nie do przyjęcia i powinna być w całości odrzucona. Wdrożenie propozycji  doprowadziłoby do nieracjonalnych rozwiązań taborowych, szybszego zapełnienia przepustowości i dalszego spadku znaczenia transportu kolejowego w Polsce. Prezentację ilustrującą omówione zagadnienie można obejrzeć tutaj. przeczytaj więcej

ZNPK na Środkowoeuropejskim Forum Operatorów Kolejowych 2011

17.06.2011

Na zaproszenie RK Konferencje, Prezes Zarządu ZNPK Rafał Milczarski zaprezentował uczestnikom Forum prezentację pt. "Czy jest jeszcze nisza dla niezależnych operatorów kolejowych". Prezentację można obejrzeć tutaj. przeczytaj więcej

Wystąpienie Prezesa ZNPK na Polish Rail Development 2011

20.05.2011

W dniu 19 maja 2011 roku odbyła się kolejna edycja międzynarodowej konferencji z cyklu Polish Rail Development. Na zaproszenie organizatorów w konferencji wziął udział Prezes Zarządu ZNPK Rafał Milczarski, który w swojej prezentacji omówił najważniejsze bariery w rozwoju polskich kolei. Prezentację można zobaczyć tutaj. przeczytaj więcej

ZNPK opublikował List Otwarty do Premiera RP

18.03.2011

15 marca 2011 na konferencji prasowej Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych przedstawił List Otwarty do Premiera nawiązujący do wydarzeń ostatnich miesięcy i deklarowanej przez rząd woli naprawy sytuacji na kolei. Stanowi on odpowiedź na wywiad opublikowany w sobotniej "Gazecie Wyborczej"  z dnia 12 marca 2011r., w którym Premier przyznaje, iż jedną z większych porażek rządu jest stan polskich kolei. List można przeczytać tutaj. przeczytaj więcej

ZNPK występuje do Ministerstwa Infrastruktury o udostępnienie informacji publicznej związanych z alokacją infrastuktury punktowej

28.02.2011

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych, na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o udostępnienie informacji związanych z kwestią alokacji punktowej infrastruktury. Wniosek można przeczytać tutaj, natomiast tutaj znajduje się odpowiedź Ministerstwa. przeczytaj więcej

ZNPK występuje o udostępnienie opinii Komisji Europejskiej ws. nieprawidłowości podczas wdrażania pierwszego pakietu kolejowego

16.12.2010

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych, na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej wniósł o udostępnienie pełnej treści uzasadnionej opinii Komisji Europejskiej z dnia 8 października 2009 roku skierowanej do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi wdrożenia pierwszego pakietu kolejowego, która stanowiła podstawę do opracowania przez Ministerstwo Infrastruktury „Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe” z czerwca 2010 roku. Czytaj. przeczytaj więcej

Uwagi ZNPK ws. rządowego "Programu działań dla rozwoju transportu kolejowego do 2015 roku"

15.09.2010

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych wziął udział w konsultacjach projektu "Programu działań dla rozwoju transportu kolejowego do 2015 roku". Związek zgadza się z diagnozą sytuacji na kolei, ale uważa, że sformułowany Program nie doprowadzi do poprawy niekorzystego stanu rzeczy.

Przeczytaj uwagi ZNPK do Programu. przeczytaj więcej

Zapisz się na newsletter

Akceptuję politykę prywatności