Uwagi ZNPK ws. rozporządzenia wprowadzającego dwuosobowe drużyny trakcyjne

09.04.2010

Związek skierował pismo do Ministra Infrastruktury na temat projektu zmiany rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Jednocześnie Związek apeluje o zwrócenie się do Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA) o zajęcie stanowiska w sprawie zasadności stosowania dwuosobowej drużyny trakcyjnej na lokomotywach z siedziskiem maszynisty po lewej stronie kabiny lokomotywy oraz o przesłanie przez ERA materiałów powstałych w toku dotychczas prowadzonego postępowania. Pismo dostępne jest tutaj.

Zapisz się na newsletter

Akceptuję politykę prywatności