ZNPK występuje o udostępnienie opinii Komisji Europejskiej ws. nieprawidłowości podczas wdrażania pierwszego pakietu kolejowego

16.12.2010

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych, na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej wniósł o udostępnienie pełnej treści uzasadnionej opinii Komisji Europejskiej z dnia 8 października 2009 roku skierowanej do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi wdrożenia pierwszego pakietu kolejowego, która stanowiła podstawę do opracowania przez Ministerstwo Infrastruktury „Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe” z czerwca 2010 roku. Czytaj.

Zapisz się na newsletter

Akceptuję politykę prywatności