ZNPK

Opinia ZNPK ws. Dokumentu Implementacyjnego

Dokument Implementacyjny (DI) to spis projektów, które będą mogły być realizowane przy udziale środków unijnych w latach 2014-2020. ZNPK przesłał szereg uwag do projektu przygotowanego przez Ministerstwo. Z projektem Ministerstwa można zapoznać się tutaj, a z uwagami ZNPK - tutaj. przeczytaj więcej

List Otwarty ws Raportu NIK

Prezes Zarządu ZNPK Wojciech Jurkiewicz wystosował List Otwarty do Pani Premier - Minister Infrastruktury i Rozwoju w związku z publikacją Raportu NIK dot. bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce. W Liście Prezes ZNPK podkreśla, iż Raport NIK wyraźnie wskazuje, iż główną przyczyną niskiego bezpieczeństwa jest zła jakość infrastruktury, czego nie rozwiąże wydłużanie w nieskończoność okresu potrzebnego do wyszkolenia maszynisty. Z pełną wersją Listu można zapoznać się tutaj. przeczytaj więcej

ZNPK wzywa do pilnego wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości ws stawek

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu z dnia 30 maja 2013 roku w sprawie C-512/10 stwierdzającym uchybieniom Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie niezgodności z prawem unijnym szeregu polskich przepisów mających kluczowy wpływ na wysokość stawek dostępu, ZNPK oczekuje od Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pilnego wdrożenia postanowień przedmiotowego wyroku poprzez jak najszybsze dostosowanie polskich przepisów do wymagań unijnych. przeczytaj więcej

ZNPK o IV pakiecie kolejowym

27 lutego 2013 roku podczas Seminarium poświęconego IV pakietowi kolejowemu Prezes ZNPK Rafał Milczarski wziął udział w panelu ekspertów poświęconemu funkcjom i umocowaniu zarządców infrastruktury kolejowej w świetle procedowanych zmian. przeczytaj więcej

List Otwarty przeciw likwidacji linii kolejowych

Organizacje pracodawców, związki zawodowe oraz branżowi eksperci wystosowali List Otwarty do polskich i europejskich władz, w którym sprzeciwiają się planom likwidacji linii kolejowych w Polsce. List został opublikowany podczas konferencji prasowej, która odbyła się 7 grudnia 2012. Inicjatorem wspólnego, bezprecedensowego wystąpienia pracodawców i pracowników był Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych. List można przeczytać tutaj oraz tutaj (English version), natomiast prezentacja Zarządu ZNPK zawierająca mapę z wykazem linii do zamknięcia znajduje się tutaj oraz tutaj (English version). przeczytaj więcej

Zapisz się na newsletter

Akceptuję politykę prywatności