Władze związku

Władze związku

Wojciech Jurkiewicz

Prezes Zarządu Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych
Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający w Freightliner PL

Wojciech Jurkiewicz związany jest z transportem kolejowym od 2005 roku. Na co dzień pracuje w Freightliner PL, do którego dołączył w 2009 roku, pełniąc rolę Dyrektora Zarządzającego, a w listopadzie 2013 r. powołany został do Zarządu Spółki.

Mirosław Szczelina

Członek Zarządu Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zakładu Taboru Kolejowego Rail Polska

Absolwent Wydziału Inżynierii Transportowej i Elektrycznej Politechniki Krakowskiej o specjalności Eksploatacja i Utrzymanie Pojazdów Kolejowych oraz studiów doktoranckich w dyscyplinie Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym tej samej uczelni. W latach 1991-1998 kierował Działem Ekspedycji w Zakładzie Transportu Kolejowego Zakładów Chemicznych Oświęcim, przekształconym następnie w PPUH Kolex. W latach 1998-2004 kierował kolejno działami Ekspedycji, Ekspedycji i Marketingu oraz nowo tworzonym Działem Przewozów Kolejowych Rail Polska sp. z o.o. Od 2004 roku zatrudniony na stanowisku Dyrektora Zakładu Taboru Kolejowego. Od 2006 jest Członkiem Zarządu, a od 2012 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Rail Polska Sp. z o.o.

Ireneusz Kluczyk

Członek Zarządu Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych
Dyrektor Działu Kolejowego METRANS (Polonia)

Z branżą kolejową związany od ponad 30 lat. Absolwent Technikum Kolejowego w Lesznie oraz Politechniki Warszawskiej o specjalności logistyka i technologia transportu. Doświadczenie zdobywał zarówno na stanowiskach operacyjnych, jak i menadżerskich w strukturach zarządcy infrastruktury. Realizował liczne projekty, w tym m.in. wdrożenie nowoczesnego systemu konstrukcji rozkładów jazdy SKRJ, który to zdigitalizował proces rozkładów jazdy w PKP PLK S.A. Obecnie realizuje zadania przewoźnika kolejowego w transporcie intermodalnym.

Michał Litwin

Dyrektor Generalny Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych
Dyrektor ds. Strategii w Nevomo

Współpracował m.in. z Grupą Freightliner, Polskimi Liniami Lotniczymi LOT, Polską Grupa Lotniczą oraz Zespołem Doradców Gospodarczych TOR. Stały delegat ZNPK do Europejskiego Zrzeszenia Kolei Towarowych (ERFA). Pełnił funkcję Wicedyrektora w Europejskim Zrzeszeniu Linii Lotniczych (AIRE). Autor „Mapy Kolejowej 2040” i współautor „Strategii Kolejowej 2040”. Doradca miast i samorządów w zakresie transportu. Ekspert w zakresie konkurencji międzygałęziowej, planowania infrastruktury, strategii rozwoju oraz ekonomiki transportu.

Komisja rewizyjna

Przemysław Baumgart

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZNPK
Pełnomocnik Dyrektora ds. Przewozów w LOTOS Kolej

Z branżą kolejową związany od 33 lat. Absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie ukończył studia I oraz II stopnia o specjalności Logistyka i technologia transportu. Doświadczenie zdobywał w m.in. PKP CARGO, LOTOS Kolej czy jako członek Zarządu AWT a.s. w Czechach. Realizował liczne projekty informatyczne, w tym m.in. wdrożenie systemu zarządzania lokomotywami EKL, który zdigitalizował i zintegrował proces logistyki w PKP CARGO S.A. Obecnie nadzoruje przewozy realizowane dla Grupy LOTOS oraz spółek zależnych, obejmujące przewóz produktów rafineryjnych, towarów niebezpiecznych, a także transport intermodalny i przewozy konwencjonalne zarówno w kraju, jak i w ruchu międzynarodowym. W 2016 roku odznaczony medalem „Zasłużony dla transportu RP”.

Krzystof Marczyk

Członek Komisji Rewizyjnej ZNPK, NKN Usługi Kolejowe
Dyrektor Operacyjny w Railpolonia

Grzegorz Kuźmicki

Członek Komisji Rewizyjnej ZNPK
Dyrektor Operacyjny w Railpolonia

Od blisko 20 lat związany z branża kolejową. Zdobywał doświadczenie na licznych stanowiskach w spółkach CTL Logistics czy Kronospan Szczecinek, m.in. jako Komisarz Odbiorczy, Pełnomocnik Zarządu ds. ECM czy Cargo Manager. Obecnie pełni rolę Dyrektora Operacyjnego w spółce BUDOKRUSZ oraz Dyrektora Operacyjnego – Prokurenta w Railpolonia, zajmując się organizacją oraz nadzorem kluczowych procesów, takich jak pozyskanie i utrzymanie taboru kolejowego czy optymalizacja kosztów transportu.