Członkowie

CTL Logistics

Branża: przewozy kolejowe, obsługa bocznic, transport międzynarodowy
Siedziba: Sosnowiec
Opis: CTL Logistics to firma logistyczna działająca od 1992 roku na rynku polskim i w krajach europejskich. Klientom oferuje kompletny produkt logistyczny obejmujący transport kolejowy towarów masowych (tj. węgiel, koks, kruszywa, złom i inne), kontenerów, paliw i chemii, transport samochodowy, spedycję, dzierżawę wagonów oraz obsługę bocznic. CTL Logistics wykonuje przewozy międzynarodowe, będąc tym samym logistycznym pomostem łączącym Wschód z Zachodem.

Freightliner PL

Freightliner PL jest spółką zajmującą się przewozem towarów koleją w Polsce i w krajach sąsiednich, należącą do Genesee & Wyoming – amerykańskiego koncernu branży transportu kolejowego, obecnego na czterech kontynentach. W Polsce rozpoczęliśmy działalność operacyjną w 2007 roku i w krótkim czasie staliśmy się ważnym dostawcą usług towarowego transportu kolejowego. Jako pierwsi i jedyni w Polsce rozpoczęliśmy działalność opierając się na fabrycznie nowym taborze. Od wielu lat jesteśmy jednym z największych prywatnych towarowych przewoźników kolejowych w Polsce. Dzięki wysokiemu poziomowi usług, terminowym dostawom oraz innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym i organizacyjnym jesteśmy gotowi sprostać potrzebom wymagających klientów.

Rail Polska

Rail Polska marcu 2003 roku zakupiła dwie firmy: ZEC TRANS sp. z o. o. we Wrocławiu oraz PPUH Kolex sp. z o. o. we Włosienicy obejmując 100% udziałów w kapitale zakładowym obu firm. Każda z tych firm w sierpniu 2003r. uzyskała licencje na przewozy kolejowe oraz wynajem taboru kolejowego. Były to pierwsze licencje w Polsce. W wyniku postanowienia sądowego w dniu 25.10.2004r. nastąpiło przejęcie przez Rail Polska firm PPUH Kolex i ZEC TRANS. Od tego momentu stanowimy jedną firmę Rail Polska z siedzibą w Warszawie z dwoma oddziałami regionalnymi: Regionem Południe z siedzibą we Włosienicy oraz Regionem Dolny Śląsk z siedzibą we Wrocławiu.

LOTOS Kolej

Należymy do wiodących firm transportu kolejowego. Posiadamy najnowocześniejszą flotę lokomotyw w Polsce. O przewozach kolejowych wiemy wszystko. Zapytaj naszych specjalistów o usługi przewozów kolejowych dla swojej firmy. Twoje towary i produkty przewieziemy szybko, bezpiecznie i zawsze na czas. Jesteśmy jednym z wiodących towarowych przewoźników kolejowych w Polsce. Od 2012 roku jesteśmy wiceliderem rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce pod względem realizowanej pracy przewozowej. Firmą dynamicznie rozwijającą zakres i ilość realizowanych zadań. W ciągu kilkunastu lat działalności z lokalnego przewoźnika manewrowego LOTOS Kolej przekształcił się w liczącego się na rynku gracza poza przewozami oferującego usługi spedycji, obsługi bocznicy kolejowej, wynajmu i serwisu technicznego taboru kolejowego oraz czyszczenia cystern kolejowych.

Pol-Miedź Trans

POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. wykonuje usługi kolejowe na zewnętrznych liniach kolejowych sieci PKP PLK S.A. oraz obsługuje bocznice kolejowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. realizuje usługi z uwzględnieniem postanowień wynikających z obowiązujących w transporcie kolejowym przepisów oraz z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w transporcie kolejowym oraz Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS/ECM).

Pozbruk

Siedziba: Sobota (województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Rokietnica)
Opis: Wywodząca się z niewielkiej betoniarni firma POZ BRUK powstała w 1985 roku i przez ponad 30 lat działalności zdominowała rynek kostki brukowej w Wielkopolsce. Upór i konsekwencja w podjętych działaniach zaowocowały powstaniem ponadregionalnego przedsiębiorstwa o charakterze rodzinnym, z całkowicie polskim kapitałem. Pierwsze pięć lat historii to rozwój niewielkiej, rodzinnej firmy – betoniarni produkującej bloczki fundamentowe na stołach wibracyjnych. Kamieniem milowym w rozwoju firmy stał się zakup linii technologicznej do produkcji rur betonowych.
W 1990 roku właściciel podjął decyzję o zainwestowaniu wypracowanego zysku oraz wzięciu kredytu na zakup technologii do produkcji betonowej kostki brukowej.

Metrans (Polonia)

Siedziba: Warszawa
Opis: Grupa METRANS, spółka zależna Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), jest wiodącym operatorem kolejowy oraz liderem rynku przewozów intermodalnych pomiędzy portami morskimi, a ich zapleczem w krajach Europy Środkowej, Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej. Gęsta sieć terminali, rozbudowana siatka połączeń uzupełnione o nowoczesne lokomotywy i wagony tworzą efektywny, przyjazny środowisku system logistyczny. Nad realizacją kompleksowej usługi, w której skład wchodzą m.in. transport kolejowy, samochodowy („ostatnia mila”), odprawa celna czuwają wysoce wykwalifikowani specjaliści gotowi służyć pomocą i radą każdego dnia.

Kolej Bałtycka

Jesteśmy jednym z pierwszych prywatnych przewoźników kolejowych w Polsce. Operujemy na rynku od maja 2004 roku. Zespół pracowników, z wieloletnim doświadczeniem w branży przewozów kolejowych, zbudował organizację wykonującą przewozy ładunków na terenie całego kraju, według najlepszych standardów bezpieczeństwa i jakości przewozów. Poprzez wieloletnie doświadczenie zawodowe wyspecjalizowaliśmy się w przewozach: – masowych kruszyw, – masowych paliw i chemii, – ładunków niebezpiecznych, – transgranicznych drewna, – przesyłek nadzwyczajnych.

ZPNTMiU Tabor M.Dubowski

Zakłady Produkcyjno Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń ”TABOR” M. Dybowski Sp. J. powstały w 1993 roku. Głównym celem działalności firmy jest świadczenie usług w zakresie produkcji i napraw taboru kolejowego. Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług, spełnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz sprawnej organizacji pracy są wdrożone systemy Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2009, Zarządzania Bezpieczeństwem SMS i Zarządzania Utrzymaniem MMS. Wysoką jakość procesów spawalniczych gwarantują wdrożone systemy zarządzania jakością w spawalnictwie zgodnie z normami PN-EN 3834-2 oraz PN-EN 15085. Jesteśmy również akredytowaną jednostką do przeprowadzania badań nieniszczących.

NKN Usługi Kolejowe

NKN Usługi Kolejowe – Sp. z o.o. powstała w kwietniu 2006r. Działalność Spółki NKN oparta jest na własnych lokomotywach (lokomotywa 401 Da oraz SM 42). Ponadto posiadamy zaplecze techniczne przystosowane do wykonywania napraw kolejowych jak również przeglądów lokomotyw i wagonów. Nasze bazy zlokalizowane są w rejonie stacji kolejowej Szczecin Port Centralny oraz Szczecin Gumieńce. Podstawowy zakres usług firmy NKN Usługi Kolejowe: a) wspomaganie działalności przewoźników kolejowych w zakresie obsługi manewrowej, wynajmu wykwalifikowanej kadry pracowniczej ( maszynista, ustawiacz, rewident) oraz wykonywania przeglądów, napraw lokomotyw i wagonów kolejowych. b) wspomaganie działalności przedsiębiorstw korzystających z transportu kolejowego w zakresie opracowania kompleksowych rozwiązań logistycznych w zakresie transportu kolejowego, projektowania bocznic i dróg kolejowych, realizowania projektów budowlanych i kompleksowego utrzymania bocznic.

CTL Północ

Grupa CTL Logistics to działający od 1992 roku międzynarodowy koncern, oferujący kompleksową obsługę logistyczną w zakresie transportu kolejowego i samochodowego towarów – również z uwzględnieniem przewozów transgranicznych – spedycji, obsługi bocznic kolejowych, utrzymania taboru kolejowego, budowy i serwisu infrastruktury kolejowej, usług przeładunkowych, doradztwa celnego oraz zaopatrzenia w surowce. Terytorium działalności Grupy CTL Logistics, to Europa – zarówno wschodnia jak i zachodnia.

Rail Polonia

Railpolonia sp. z o.o. jest częścią Grupy BUDOKRUSZ S.A. z jej 100 % udziałem w kapitale zakładowym. Postanowieniem sądu 19 marca 2018 r. Spółka została wpisana do KRS. Podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usługi transportu kolejowego towarów. Pojmując wizję jako obraz przyszłości Spółki RP, zatrudniającej wysoko wykwalifikowaną kadrę i posiadającej nowoczesne specjalistyczne środki transportowe, stawiamy na dynamiczny rozwój RP jako przewoźnika kolejowego rzeczy poprzez: doskonalenie struktury organizacyjnej i inwestowanie w rozwój pracowników, prowadzanie nowych rozwiązań logistycznych wraz z nowoczesnymi systemami zarządzania, rozwój ekologicznego transportu kolejowego, umacnianie i poszerzanie współpracy z naszymi kontrahentami. Powyższe działania prowadzić będą do optymalizacji przewozów kolejowych i większej konkurencyjności transportu kolejowego w Polsce.

Rail Services Europe