ZNPK

Niezależny Związek Przewoźników Kolejowych (ZNPK) powstał w 2009 roku jako organizacja, której celem jest ochrona wolnej konkurencji rynku kolejowych przewozów towarowych, wspieranie jego liberalizacji oraz reprezentowanie interesów niezależnych przewoźników, zwłaszcza w relacjach z organami władzy publicznej.

 

ZNPK tworzy forum do wymiany wiedzy i doświadczeń dla przedsiębiorstw transportu kolejowego w zakresie ważnych dla branży zagadnień. Działa w celu ochrony praw, a także interesów gospodarczych i społecznych niezależnych przewoźników kolejowych.

 

Od lat walczy na rzecz obniżki stawek dostępu do infrastruktury kolejowej, w celu zwiększenia udziału branży kolejowej w rynku transportu towarów, czego skutkiem ma być wzrost środków na inwestycje w nowoczesną kolej, a także obniżenie emisji CO2 i minimalizowanie liczby wypadków drogowych.

 

ZNPK należy do European Rail Freight Association.