Eksperci

Przemysław Baumgart

Lotos Kolej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZNPK

Z branżą kolejową związany od 33 lat. Absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie ukończył studia I oraz II stopnia o specjalności Logistyka i technologia transportu. Doświadczenie zdobywał w m.in. PKP CARGO, LOTOS Kolej czy jako członek Zarządu AWT a.s. w Czechach. Realizował liczne projekty informatyczne, w tym m.in. wdrożenie systemu zarządzania lokomotywami EKL, który zdigitalizował i zintegrował proces logistyki w PKP CARGO S.A. Obecnie nadzoruje przewozy realizowane dla Grupy LOTOS oraz spółek zależnych, obejmujące przewóz produktów rafineryjnych, towarów niebezpiecznych, a także transport intermodalny i przewozy konwencjonalne zarówno w kraju, jak i w ruchu międzynarodowym. W 2016 roku odznaczony medalem „Zasłużony dla transportu RP”.

Krzysztof Marczyk

NKN Usługi Kolejowe

Członek Komisji Rewizyjnej ZNPK

Grzegorz Kuźmicki

Railpolonia

Członek Komisji Rewizyjnej ZNPK

Od blisko 20 lat związany z branża kolejową. Zdobywał doświadczenie na licznych stanowiskach w spółkach CTL Logistics czy Kronospan Szczecinek, m.in. jako Komisarz Odbiorczy, Pełnomocnik Zarządu ds. ECM czy Cargo Manager. Obecnie pełni rolę Dyrektora Operacyjnego w spółce BUDOKRUSZ oraz Dyrektora Operacyjnego – Prokurenta w Railpolonia, zajmując się organizacją oraz nadzorem kluczowych procesów, takich jak pozyskanie i utrzymanie taboru kolejowego czy optymalizacja kosztów transportu.

Maciej Wysocki

IRT Rail

Ekspert ds. relacji z kolejami państw byłego WNP

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na wydziale Budownictwa Lądowego, Studiów MBA Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych na kierunku Konsultant Funduszy Unijnych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży kolejowej, które uzyskał na licznych stanowiskach zarządczych i dyrektorskich, m.in. w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego we Wrocławiu, ITL Polska czy w Oddziale Regionalnym PKP PLK. Specjalizuje się w spedycji i przewozach transgranicznych, zwłaszcza na granicy polsko-białoruskiej. Obecnie pełni rolę Prokurenta i Dyrektora ds. Operacyjnych w spółce IRT będącej przewoźnikiem kolejowym, której jest również współwłaścicielem, a także Prezesa Zarządu i współwłaściciela spółki Expleo wyspecjalizowanej w spedycji międzynarodowej pomiędzy krajami europejskimi a zrzeszonymi w OSZD/ SMGS.

mec. Monika Laske

Adwokat

mec. Anna Hubicka