Apel o objęcie sankcjami Kolei Rosyjskich i Kolei Białoruskich / Apeal for sanctions against Russian and Belarusian Railways 

Apel o objęcie sankcjami Kolei Rosyjskich i Kolei Białoruskich / Apeal for sanctions against Russian and Belarusian Railways 

Full English version of the apeal:

Appeal for sanctions against Russian and Belarusian Railways

 

Pełna treść apelu:

Apel branży kolejowej o sankcje przeciwko Rosji i Białorusi 

 

Jako przedstawiciele polskiej branży kolejowej, w pełni popieramy apel Kolei Ukraińskich w kierunku całościowej blokady ważnych elementów rosyjskiej i białoruskiej machiny wojennej – Kolei Rosyjskich oraz Kolei Białoruskich. Obydwa przedsiębiorstwa aktywnie uczestniczą w niesprawiedliwej, brutalnej wojnie, stanowiąc logistyczne wsparcie dla armii i służb rosyjskich i białoruskich. Tym samym każda złotówka lub każde euro zarobku dla Kolei Rosyjskich oraz Kolei Białoruskiej może być – i z dużym prawdopodobieństwem jest – wykorzystywana w celu realizacji zbrodniczych celów wojny, w tym również do przewozu broni służącej atakom na cele zarówno wojskowe, jak i cywilne.

W związku z powyższym zwracamy się do polskiego rządu o niezwłoczne rozpoczęcie działań zmierzających do podjęcia przez Komisję Europejską oraz Radę Europejską decyzji o sankcjach w obszarze komunikacji morskiej, kolejowej oraz drogowej na granicy pomiędzy Unią Europejską a Rosją i Białorusią, na wzór zastosowanego w transporcie lotniczym zamknięcia przestrzeni powietrznej. Równocześnie apelujemy o objęcie najwyższymi możliwymi sankcjami  Kolei Rosyjskich oraz Kolei Białoruskich.

To bolesny dla branży i naszych klientów, ale jednoznacznie konieczny środek, który należy podjąć aby przestać wspomagać rosyjską i białoruską machinę wojenną skierowaną w kierunku Ukrainy.

 

Wojciech Jurkiewicz
Prezes Zarządu
Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych

Adrian Furgalski
Prezes Zarządu
Forum Kolejowe – Railway Business Forum

Marita Szustak
Prezes Zarządu
Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

Jakub Majewski
Prezes Zarządu
Fundacja Prokolej