Maszyniści

Raport „Innowacyjny i efektywny system szkolenia oraz rozwoju zawodowego maszynistów" jest wynikiem trwającego ponad 12 miesięcy projektu. Stanowi on zarazem podsumowanie szerokiej współpracy zrealizowanej dzięki...