Raport dot. szkolenia maszynistów gotowy!

Raport dot. szkolenia maszynistów gotowy!

Raport „Innowacyjny i efektywny system szkolenia oraz rozwoju zawodowego maszynistów” jest wynikiem trwającego ponad 12 miesięcy projektu. Stanowi on zarazem podsumowanie szerokiej współpracy zrealizowanej dzięki solidarnemu zaangażowaniu sześciu organizacji branżowych, tj. Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Fundacji ProKolej, Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Business Centre Club, Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Klastra Luxtorpeda 2.0 oraz Railway Bussines Forum. Źródłem wiedzy ujętej w poszczególnych częściach raportu są zarówno materiały udostępnione przez wymienione wyżej organizacje, opracowania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, literatura naukowa, opracowania zewnętrzne oraz trzy autorskie ekspertyzy przygotowane na potrzeby projektu. Pełną wersję Raportu można pobrać tutaj.