Inne

W dniu 27 marca 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków ZNPK, podczas którego przedstawiono podsumowanie działalności ZNPK w 2022 r., a także omówiono najważniejsze...

27 czerwca 2019 miała miejsce uroczysta kolacja z okazji X-lecia działalności Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych. Członkowie ZNPK, wraz z zaproszonymi gośćmi, mieli okazję spotkać się i porozmawiać w kameralnej atmosferze stworzonej przez warszawski Hotel Lord. Wśród zaproszonych Gości nie zabrakło przedstawicieli władz ZNPK z okresu zakładania działalności, przedstawicieli spółek z Grupy PKP, Urzędu Transportu Kolejowego, branżowych mediów oraz całego grona osób - Przyjaciół ZNPK.

27 czerwca 2019 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków ZNPK. Walne podjęło szereg uchwał, w tym m.in. zatwierdziło sprawozdania za 2018 rok, a także dokonalo wyboru...