Ukraińskie porty zablokowane. ZNPK uczestniczy w pracach nad przekierowaniem dostaw na drogę kolejową

Ukraińskie porty zablokowane. ZNPK uczestniczy w pracach nad przekierowaniem dostaw na drogę kolejową

W związku z trwającą wojną eksport ukraińskich produktów został drastycznie ograniczony. Przyczyną jest blokada portów Morza Czarnego przez rosyjskie wojska. Konieczne jest ponowne umożliwienie Ukrainie eksportu towarów i zapewnienie sprawnej łączności z Europą – taką szansę stwarza transport kolejowy. W celu realizacji przedsięwzięcia ZNPK bierze udział w konsultacjach z Ministerstwem Infrastruktury oraz Komisją Europejską.

Jak przekazuje Komisja Europejska, aż 75% dotychczasowej produkcji ukraińskich zbóż było przeznaczonych na eksport, co czyniło ten kraj ważnym dostawcą żywności w UE i na świecie. Zablokowane czarnomorskie porty odpowiadały za 90% eksportu zbóż i roślin oleistych. Agresja Rosji nie tylko wpływa na gospodarkę Ukrainy, ale także na światowe bezpieczeństwo żywnościowe.

Rozwiązaniem umożliwiającym udrożnienie eksportu z Ukrainy jest transport kolejowy przez terytorium Polski – w kierunku polskich portów morskich lub dalej, na Zachód Europy. Realizacja tego scenariusza wiąże się koniecznością pilnego omówienia i rozwiązania szeregu kwestii technicznych i organizacyjnych. W tym celu ZNPK, jako członek ERFA, uczestniczy w procesie konsultacji z Ministerstwem Infrastruktury i Komisją Europejską.

Podczas  spotkania branży kolejowej z Ministerstwem Infrastruktury, ZNPK zwracał uwagę na kluczowe kwestie operacyjne i biznesowe tego przedsięwzięcia. Najważniejsze postulaty związku dotyczyły m.in.:

  • Niezwłocznego przeglądu i obudowy nieczynnej infrastruktury kolejowej w rejonach granicy i portów
  • Doposażenia terminali granicznych w urządzenia umożliwiające szybki przeładunek towarów
  • Uruchomienia mechanizmów gwarancyjnych na okoliczność zniszczenia lub unieruchomienia taboru po stronie ukraińskiej, jak również gwarancji (dla przewoźników, operatorów terminali, itp.) związanych z ryzykiem niewypłacalności przedsiębiorców ukraińskich
  • Zwiększenia personelu obsługi celnej i fitosanitarnej na przejściach granicznych
  • Uwzględniania niezależnych przewoźników we wszelkich konsultacjach na równi ze spółkami z Grupy PKP oraz informowanie branży o przebiegu tych spotkań

 

Pełna treść postulatów dostępna jest tutaj [LINK]

Kolejnym krokiem postępowania jest spotkanie z zainteresowanymi stronami na szczeblu europejskim. Wezmą w nim udział przedstawiciele władz, portów, przewoźników, operatorów terminali i innych podmiotów mających wpływ na skuteczną realizację przedsięwzięcia. Spotkanie odbędzie się 19 maja.