Apel o objęcie sektora kolejowych przewozów towarowych ustawą o cenach energii elektrycznej

Apel o objęcie sektora kolejowych przewozów towarowych ustawą o cenach energii elektrycznej

W związku z procedowanym projektem ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, branża kolejowych przewozów towarowych wyraża duży niepokój i apeluje o dostrzeżenie ryzyka, które niesie obecny kształt ustawy.

Na mocy procedowanej ustawy część przedsiębiorców będzie mogła korzystać z tańszego prądu, podczas gdy inni będą musieli ponosić koszty o wiele wyższe i w żaden sposób nie zrekompensowane. Wg szacunków ZNPK istotna część, bo aż ok. 85-95% rynku kolejowych przewozów towarowych, nie będzie uprawniona do skorzystania z preferencyjnych taryf.

Branża kolejowych przewozów towarowych stanowi naturalny krwioobieg całej gospodarki. Brak objęcia jej przedmiotową regulacją – tym samym naturalny w przypadku wzrostu cen energii dalszy wzrost cen frachtu kolejowego kluczowych surowców, w tym m.in. węgla, paliw, kruszyw dla budownictwa czy zboża – doprowadzi do dalszego wzrostu presji inflacyjnej w całej gospodarce.

Obecna regulacja, która nie uwzględnia kolei, przyczyni się także do dalszego odpływu ładunków z kolei na drogi, co w efekcie spowoduje sumaryczny
efekt wzrostu emisji CO2 przez sektor transportu.

PEŁNA TREŚĆ APELU O OBJĘCIE SEKTORA KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW TOWAROWYCH USTAWĄ O CENACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ.