walne Tag

27 czerwca 2019 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków ZNPK. Walne podjęło szereg uchwał, w tym m.in. zatwierdziło sprawozdania za 2018 rok, a także dokonalo wyboru...