Walne Zgromadzenie Tag

W dniu 27 marca 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków ZNPK, podczas którego przedstawiono podsumowanie działalności ZNPK w 2022 r., a także omówiono najważniejsze...